langol.pl » Biznes » Bankowość » posiadacz karty

Posiadacz karty po angielsku

posiadacz karty: card holder Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "card":

karta bankowa cash card
karta bankomatowa cash card
karta kredytowa credit card
karta czekowa cheque-card
karta czekowa check card
akceptować karty kredytowe accept credit cards
karta bankomatowa cash dispenser card

Ze słowem "holder":

posiadacz konta account holder
właściciel rachunku bankowego account holder
posiadacz holder
posiadacz obligacji bond holder
  Langol.pl