langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » posiadać zdolność płatniczą

Posiadać zdolność płatniczą po angielsku

posiadać zdolność płatniczą: have ability to pay Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "ability":

odpowiedzialność liability
odpowiedzialność osobista personal liability
odpowiedzialność prywatna private liability
ograniczona odpowiedzialność limited liability
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited liability company (Ltd) (GB)
nieograniczona odpowiedzialność unlimited liability
wykonalność viability
zdolność przetrwania viability

Ze słowem "pay":

dział płac payroll office
kierownik działu płac payroll office manager (US)
opłacać się pay off
zwracać się pay off
  Langol.pl