langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » posiadać wysoki deficyt budżetowy

Posiadać wysoki deficyt budżetowy po angielsku

posiadać wysoki deficyt budżetowy: run a high deficit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "run":

w bliskiej perspektywie in the short run
w dalszej perspektywie in the long run

Ze słowem "high":

o wysokim tempie wzrostu high-growth
rynek o wysokim tempie wzrostu high-growth market

Ze słowem "deficit":

deficyt budżetowy państwa nation's budget deficit
deficyt w sektorze publicznym public sector deficit

Ze słowem "wysoki":

firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
pieniądz o wysokiej sile nabywczej dear money
  Langol.pl