langol.pl » Biznes » Bankowość » poręczenie za [coś]

Poręczenie za [coś] po angielsku

poręczenie za [coś]: guarantee for [sth] Szukaj w Google

Inne:

gwarancja bankowa bank guarantee
  Langol.pl