langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » popyt na [coś]

Popyt na [coś] po angielsku

popyt na [coś]: demand for [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "demand":

popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
krzywa popytu demand curve
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
słaby popyt slow demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
zarządzanie popytem demand management
popyt globalny aggregate demand
  Langol.pl