langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » popyt konsumencki

Popyt konsumencki po angielsku

popyt konsumencki: consumer demand Szukaj w Google

Inne:

popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]

Ze słowem "consumer":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
wydatki konsumenckie consumer spending
profil konsumenta consumer profile
przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
zrzeszenie konsumentów consumer association
panel konsumencki consumer panel
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
promocja konsumencka consumer promotion
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts

Ze słowem "demand":

prawo podaży i popytu law of supply and demand
krzywa popytu i podaży demand and supply curve
składniki popytu demand components
stymulować nowe rodzaje popytu stimulate new demand
  Langol.pl