langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » popyt globalny

Popyt globalny po angielsku

popyt globalny: aggregate demand Szukaj w Google

Inne:

słaby popyt slow demand

Ze słowem "aggregate":

ogólny aggregate
łączny aggregate
globalny aggregate
zagregowany aggregate

Ze słowem "demand":

popyt na [coś] demand for [sth]
popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
krzywa popytu demand curve
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
zarządzanie popytem demand management
  Langol.pl