langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » poproszę z numerem wewnętrznym [x]

Poproszę z numerem wewnętrznym [x] po angielsku

poproszę z numerem wewnętrznym [x]: can I have extension [x]? Szukaj w Google

Inne:

numer wewnętrzny extension

Ze słowem "can":

stęplować znaczek cancel a stamp
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
żałuję, że nie mogę [czegoś zrobić] I regret that I cannot [do sth]
rozumieją Państwo, że [coś] you can understand that [sth]
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
jestem dostępny(a) pod numerem [x] you can reach me at [..]

Ze słowem "have":

mamy przyjemność poinformować Państwa, że [coś] we have pleasure in informing you that [sth]
otrzymaliśmy [coś] we have received [sth]
sprawiliśmy Państwu tyle kłopotów we have caused you so much trouble
do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od [kogoś] so far I have received no reply from [sb]
jeszcze nie otrzymaliśmy [czegoś] we have not yet received [sth]
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
mieć dostęp do poufnych informacji have access to the confidential information
mieć problemy z [robieniem czegoś] have trouble [doing sth]

Ze słowem "extension":

przedłużyć [komuś] termin płatności grant [sb] an extension
telefon wewnetrzny extension
aparat telefoniczny extension

Ze słowem "numerem":

mieszkać pod [jakimś numerem] live in [some number]
  Langol.pl