langol.pl » Biznes » Rozmowy » ponownie zajmować się [jakąś sprawą]

Ponownie zajmować się [jakąś sprawą] po angielsku

ponownie zajmować się [jakąś sprawą]: go over [some issue] Szukaj w Google

Inne:

wrócić do [jakiegoś tematu] go back to [some subject]

Ze słowem "over":

omówione podczas spotkania covered at the meeting
zrealizować punkt programu cover a point on the agenda
omówić punkt programu cover a point on the agenda
przeciążenie informacjami information overload

Ze słowem "some":

rozumieć [czyjeś] zdanie appreciate [somebody's] position
przyjmować do wiadomości [czyjś] punkt widzenia take [somebody's] point
pozostawać na [wewnym poziomie] stay at [some level]

Ze słowem "issue":

kluczowa kwestia key issue
  Langol.pl