langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » ponowne szkolenie pracowników

Ponowne szkolenie pracowników po angielsku

ponowne szkolenie pracowników: labor retraining Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "labor":

niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
związek zawodowy labor union
związkowiec labor unionist
spór pracowniczy labor dispute
koszty pośrednie pracy indirect labor
umowa o pracę labor contract
koszty pracy labor costs
koszty robocizny labor costs
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
robocizna bezpośrednia direct labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "retraining":

przekwalifikowanie retraining

Ze słowem "ponowne":

ponowne zatrudnienie re-employment

Ze słowem "szkolenie":

szkolenie zawodowe vocational training
szkolenie training
szkolenie poza pracą off-the-job training
szkolenie w [czymś] training in [sth]
wewnętrzne szkolenie in-service training
szkolenie wprowadzające introduction training
szkolenie zawodowe professional training
szkolenie w zakresie zarządzania management training
szkolenie w miejscu pracy on the job training
  Langol.pl