langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » ponosić [jakieś straty]

Ponosić [jakieś straty] po angielsku

ponosić [jakieś straty]: incur [some losses] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "some":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
wykupić [jakieś] ubezpieczenie take out [some] insurance
ubezpieczenie pokrywa [jakieś szkody] insurance covers [some losses]
nie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej za [jakieś szkody] not assume payment of compensation for [some damages]
zabezpieczać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wynagradzać [jakieś straty] indemnify for [some losses]
wypłacać odszkodowanie za [jakieś straty] indemnify for [some losses]
posiadać [jakieś ubezpieczenie] carry [some insurance]
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
na warunkach [jakiejś polisy] under the terms of [some policy]
ubezpieczyciel jest odpowiedzialny odszkodowawczo za [jakąś szkodę] underwriter is liable for [some loss]

Ze słowem "losses":

szkody na skutek [czegoś] losses due to [sth]
szkody na skutek pożaru losses due to fire

Ze słowem "straty":

spisać na straty write off
  Langol.pl