langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » poniżej ceny nominalnej

Poniżej ceny nominalnej po angielsku

poniżej ceny nominalnej: below par Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "par":

nieznana trzecia strona unknown third party
o wartości parytetowej [X] at a par value of [X]
akcja częściowo opłacona partly paid share
al pari at par
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par

Ze słowem "ceny":

strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
uśrednianie ceny zakupu pound cost averaging
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium

Ze słowem "nominalnej":

sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
  Langol.pl