langol.pl » Świat » Miasto » policjant kierujący ruchem

Policjant kierujący ruchem po angielsku

policjant kierujący ruchem: traffic policeman Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "traffic":

sygnalizacja świetlna traffic lights
znak drogowy traffic sign
duży ruch drogowy heavy traffic
ruch jednokierunkowy one-way traffic

Ze słowem "policeman":

pracować jako policjant work as a policeman
być policjantem work as a policeman
  Langol.pl