langol.pl » Biznes » Bankowość » polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty po angielsku

polecenie zapłaty: direct debit Szukaj w Google

"direct debit" to także:

- zlecenie stałe

Inne:

zlecenie stałe standing order

Ze słowem "debit":

obciążać [czymś] konto debit [sth] to an account
debet debit
saldo debetowe debit
saldo ujemne debit balance

Ze słowem "polecenie":

stałe polecenie zapłaty automatic transfer
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
polecenie wypłaty payment order
  Langol.pl