langol.pl » Biznes » Bankowość » polecenie wypłaty

Polecenie wypłaty po angielsku

polecenie wypłaty: payment order Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "payment":

spłata repayment
regulować płatności settle payments
dokumenty za zapłatę documents against payment
niezapłacenie non-payment
brak wpłaty non-payment
data spłaty repayment date

Ze słowem "order":

stałe zlecenie zapłaty standing order
zlecenie przelewu bankowego bank transfer order
zlecenie stałe standing order

Ze słowem "polecenie":

stałe polecenie zapłaty automatic transfer
polecenie zapłaty direct debit
międzybankowe polecenie wypłaty banker's draft
  Langol.pl