langol.pl » Biznes » Handel » polecenie dostawy

Polecenie dostawy po angielsku

polecenie dostawy: delivery order Szukaj w Google

"delivery order" to także:

- zlecenie wydania

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
list przewozowy consignment note
realizacja zamówienia execution of an order
formularz zamówienia order form

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zamówienie order
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
na zamówienie to order
transgraniczny cross-border
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]
blankiet zamówienia order form
zamawiać order
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
data zamówienia date of order
zlecenie zakupu purchase order
formularz zlecenia zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
przygotować zamówiony towar make up an order
wykonać zlecenie make up an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
wzdłuż granicy along a border
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
potwierdzać zamówienie confirm an order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value

Ze słowem "dostawy":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
umowa dostawy supply contract
  Langol.pl