langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » pokrywać koszty

Pokrywać koszty po angielsku

pokrywać koszty: cover the costs Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "costs":

ciąć koszty cut costs
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
koszty bieżące operating costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs

Ze słowem "koszty":

koszty zmienne floating charge
koszty stałe fixed expenses
  Langol.pl