langol.pl » Biznes » Handel » pokrywać [komuś] koszty [czegoś]

Pokrywać [komuś] koszty [czegoś] po angielsku

pokrywać [komuś] koszty [czegoś]: reimburse [sb] for [sth] Szukaj w Google

"reimburse [sb] for [sth]" to także:

- zwracać [komuś] koszty [czegoś]

Inne:

pokryć koszty cover costs

Ze słowem "koszty":

koszty bieżące running expenses
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl