langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » pokrycie dywidendy

Pokrycie dywidendy po angielsku

pokrycie dywidendy: dividend cover Szukaj w Google

Inne:

wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
bez prawa do dywidendy ex dividend
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
dywidenda z akcji dividend on stock
stopa dywidendy dividend yield
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "cover":

warranty z pokryciem covered warrants
spółka rokująca poprawę sytuacji recovery stock
  Langol.pl