langol.pl » Ogólne » Ogólne » pogodzić się z [czymś]

Pogodzić się z [czymś] po angielsku

pogodzić się z [czymś]: come to terms with [sth] Szukaj w Google

Inne:

pogodzić [coś] z [czymś] reconcile [sth] and [sth]
pogodzić się z [kimś] mend fences with [sb]

Ze słowem "come":

podejść come up
prawda wychodzi na jaw the truth comes out
natknąć się na [coś] come across [sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]

Ze słowem "terms":

pod względem in terms of
na jednakowych warunkach on equal terms
na każdych warunkach on any terms
na możliwie najlepszych warunkach on best possible terms
na podstawie warunków kontraktu under the terms of contract
na warunkach [czegoś] on the terms of [sth]
na warunkach rynkowych on market terms
  Langol.pl