langol.pl » Biznes » Rachunkowość » podział zysku

Podział zysku po angielsku

podział zysku: profit distribution Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "profit":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
osiągnąć zysk make a profit
zysk operacyjny operating profit
zysk brutto gross profit
zysk obrotowy gross profit
zysk brutto trading profit
zysk obrotowy trading profit
zysk profit
zysk netto net profit
zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
zrealizować zysk realize profit
rentowność profitability
zyskowność profitability
rentowny profitable
zyskowny profitable
przynoszący zysk profitable
marża zysku profit margin
nierentowny unprofitable
nie przynoszący zysku unprofitable
zysk na pracownika profit per employee
zysk księgowy book profit
rachunek zysków i strat profit and loss account
zysk z działalności operacyjnej operating profit
zysk operacyjny brutto gross operating profit
rentowność spółki company profitability

Ze słowem "zysku":

dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal
  Langol.pl