langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » podwyżka cen

Podwyżka cen po angielsku

podwyżka cen: price hike Szukaj w Google

Inne:

wprowadzać podwyżkę hike

Ze słowem "price":

mechanizm cenowy price mechanism
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wskaźnik cen detalicznych retail price index
cena detaliczna retail price
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
po cenach rynkowych at market prices
osłabić kursy akcji weaken stock prices
cena docelowa target price

Ze słowem "hike":

podwyższać hike
podwyżka hike

Ze słowem "cen":

producent producer
prowadzić wiercenia drill
gospodarka planowana centralnie centrally planned economy
spowodować by coś wzrosło o [x] procent cause [sth] to rise by [x] percent
cenne źródło informacji useful source of information
producent samochodów automobile manufacturer
faworyzować miejscowych producentów give preferential treatment to domestic producers
system cen transferowych transfer pricing
ceny transferowe transfer pricing
wskaźnik cen detalicznych Retail Price Index
wskaźnik cen detalicznych RPI
producent żywności i napojów food and beverage company
  Langol.pl