langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » podwójna stawka

Podwójna stawka po angielsku

podwójna stawka: double time Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "double":

płacić podwójną stawkę pay double time

Ze słowem "time":

na pełny etat full-time
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
w niepełnym wymiarze godzin part-time
pracować w niepełnym wymiarze godzin work part-time
ruchomy czas pracy flexitime
norma czasowa time rate
płaca godzinowa time rate
ustalić płacę godzinową settle the time rate
nadgodziny overtime
nie zatrudniamy w tej chwili we are not taking on at this time
pracować w skróconym czasie work short-time
zakaz pracy w nadgodzinach overtime ban
pracować w godzinach nadliczbowych work overtime
praca w niepełnym wymiarze godzin part-time job
w pełnym wymiarze full time
zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin full-time employment
stawki godzinowe time rates
dniówka time wage
płaca za godziny nadliczbowe overtime pay
płaca za nadgodziny overtime pay
praca w godzinach nadliczbowych overtime work

Ze słowem "stawka":

stawka godzinowa hourly rate
stawka zryczałtowana flat rate
stawka akordowa piece rate
minimalna stawka płacy minimum rate of pay
  Langol.pl