langol.pl » Biznes » Produkt » podstawowe produkty żywnościowe

Podstawowe produkty żywnościowe po angielsku

podstawowe produkty żywnościowe: basic foodstuffs Szukaj w Google

Inne:

żywność foodstuffs

Ze słowem "foodstuffs":

żywność naturalna natural foodstuffs

Ze słowem "produkty":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
produkty świeże fresh foods
produkty rolne farm produce
produkty przemysłowe manufactures
produkty luksusowe luxury goods
gotowe produkty finished goods
  Langol.pl