langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » podnieść stopy procentowe

Podnieść stopy procentowe po angielsku

podnieść stopy procentowe: raise interest rates Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "raise":

zwiększyć kapitał raise capital

Ze słowem "interest":

udział większościowy controlling interest
udział kontrolny controlling interest
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
  Langol.pl