langol.pl » Ogólne » Ogólne » podnieść czynsz

Podnieść czynsz po angielsku

podnieść czynsz: raise the rent Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "raise":

organizator zbiórki na cele dobroczynne fundraiser
zbiórka na cele dobroczynne fundraiser

Ze słowem "rent":

obecny current
obecny current
podobnie myślący zwolennicy [czegoś] like-minded adherents of [sth]
czynsz rent
zmniejszyć czynsz lower the rent
podniesć czynsze jack up rents
zmienna może przybierać różne wartości variable can take different values
mieć inną opinię be of a different opinion
  Langol.pl