langol.pl » Ogólne » Ogólne » podnieść [kogoś]

Podnieść [kogoś] po angielsku

podnieść [kogoś]: give [sb] a boost Szukaj w Google

"give [sb] a boost" to także:

- obudziś [kogoś]

Inne:

Ze słowem "give":

wydawać give out
zwolnoć [kogoś] z pracy give [sb] a chop
wygłosić krótke oświadczenie give a brief statement
wygłosić przemowę give a speech
wygłaszać przemowę give a speech

Ze słowem "boost":

[x] procentowy wzrost [czegoś] [x] percent boost in [sth]
  Langol.pl