langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron

Podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron po angielsku

podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron: decision taken shall be binding on the parties Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "taken":

być w błędzie be mistaken

Ze słowem "shall":

niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]

Ze słowem "parties":

osoby trzecie third parties

Ze słowem "dla":

[jakieś] warunki są nie do przyjęcia dla [kogoś] [some] conditions are not acceptable to [sb]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
dla twojej informacji for your information
dla jasności for sake of clarity
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wyjaśnić dlaczego [coś się zdarzyło] explain why [sth happenned]
portal dla dźwigów gantry for cranes
wyrzutnia [dla rakiet] gantry [for rockets]

Ze słowem "stron":

po naszej stronie at our end
z drugiej strony, [coś] on the other hand [sth]
z drugiej strony [sth] on the other hand [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit
obie strony powinny coś wnieść do [czegoś] both sides should contribute to [sth]
  Langol.pl