langol.pl » Biznes » Zarządzanie » podjąć decyzję na [jakiś temat]

Podjąć decyzję na [jakiś temat] po angielsku

podjąć decyzję na [jakiś temat]: decide on [some subject] Szukaj w Google

Inne:

podjąć decyzję make a decision

Ze słowem "decide":

decydować decide

Ze słowem "some":

[jakaś cecha] wyróżnia [ coś | kogoś ] [some quality] sets [ sth | sb ] apart
sprostać [jakiemuś] wyzwaniu overcome [some] challenge
odporny na [jakieś zagrożenia] invulnerable to [some threats]
  Langol.pl