langol.pl » Biznes » Zarządzanie » podejmować decyzje zakupowe

Podejmować decyzje zakupowe po angielsku

podejmować decyzje zakupowe: make purchase decisions Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "make":

podjąć decyzję make a decision
przyczyniać się do [czegoś] make for [sth]
robić imponujące postępy w [czymś] make impressive strides in [sth]

Ze słowem "decisions":

decyzje do podjęcia decisions to be made
kierownicze decyzje executive decisions
  Langol.pl