langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » podczas sprawdzania towarów ...

Podczas sprawdzania towarów ... po angielsku

podczas sprawdzania towarów ...: on examination of the goods .. Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "examination":

podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]

Ze słowem "podczas":

podczas transportu during transit
podczas [czyjejś] nieobecności during [sb's] absence

Ze słowem "...":

dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
[...] - powiedział z nadmierną satysfakcją [...] - he said smugly
mając na uwadze, że [...] bearing in mind that [...]
zważywszy, że [...] bearing in mind that [...]
biorąc pod uwagę [...] [...] considering that [...], [...]
  Langol.pl