langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » podczas [czyjejś] nieobecności

Podczas [czyjejś] nieobecności po angielsku

podczas [czyjejś] nieobecności: during [sb's] absence Szukaj w Google

Inne:

spełniać [czyjeś] oczekiwania come up to [sb's] expectations

Ze słowem "during":

podczas transportu during transit
w [jakimś miesiącu] during [some month]

Ze słowem "sb's":

oddać [komuś] do dyspozycji place at [sb's] disposal
zwrócić [komuś] place at [sb's] disposal
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
oczekiwać [czyjejś] zgody look forward to [sb's] consent
przyjąć czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
zaakceptować czyjś punkt widzenia accept [sb's] point of view
nie móc spełnić [czyjejś] prośby be unable to meet [sb's] request
doceniać [czyjąś] pomoc appreciate [sb's] help
oczekiwać na [czyjąś] szybką odpowiedź await [sb's] prompt reply
zwrócić czyjąś uwagę na [coś] bring to [sb's] notice that [sth]
[czyjeś] warunki są akceptowalne dla [kogoś] [sb's] conditions are acceptable to [sb]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements

Ze słowem "podczas":

podczas sprawdzania [czegoś] on examination of [sth]
podczas sprawdzania towarów ... on examination of the goods ..
  Langol.pl