langol.pl » Biznes » Podatki » podatek spadkowy

Podatek spadkowy po angielsku

podatek spadkowy: death duty Szukaj w Google
a także:
- inheritance tax
- estate tax

Inne:

jednolity podatek od spadków i darowizn unified estate and gift tax

Ze słowem "duty":

akcyza excise duty
podatek akcyzowy excise duty
opłata skarbowa stamp duty
znaczek skarbowy stamp duty
akcyza od podatków mechanicznych vehicle excise duty

Ze słowem "podatek":

nakładać [x] procentowy podatek na [coś] levy [x] percent tax on [sth]
potrącać podatek od płac deduct tax from wages
podatek bezpośredni direct tax
podatek od dochodu firmy netto corporate income tax
zapłacić podatek w terminie pay a tax on time
podatek od nieruchomości property tax
podatek dochodowy income tax
podatek od osób prawnych corporation tax
płacić podatek od [czegoś] pay tax on [sth]
podatek od wynagrodzeń payroll tax
podatek od zysków kapitałowych capital gains tax
podatek federalny federal tax
podatek miejscowy local taxation
podatek lokalny local taxation
podatek wyrównawczy surtax
zaliczka na podatek od osób prawnych advance corporation tax
podatek od transferu kapitału capital transfer tax
podatek pogłówny poll tax
podatek majątkowy property tax
podatek od nieruchomości property tax
zaliczka na podatek withholding tax
podatek od wartości dodanej value added tax
podatek VAT value added tax
podatek akcyzowy excise tax
podatek naliczony input tax
podatek należny output tax
  Langol.pl