langol.pl » Biznes » Rachunkowość » podatek od kapitału

Podatek od kapitału po angielsku

podatek od kapitału: equity tax Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "equity":

majątek własny shareholders' equity (US)
majątek własny owner\'s equity
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
rentowność kapitałów własnych return on equity
stopa zwrotu kapitału własnego return on equity
kapitał własny equity
kapitał własny owner's equity
kapitał właściciela owner's equity

Ze słowem "tax":

zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
podatki i opłaty taxes and dues
opodatkowanie taxation
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wpływy podatkowe tax revenue
stawka podatkowa tax rate
podatnik tax payer
kontrola podatkowa tax inspection
zwolnienie podatkowe tax exemption
podstawa opodatkowania tax base
audyt podatkowy tax audit
wymiar podatku tax assessment
ulga podatkowa tax allowance
rachunkowość podatkowa tax accounting
podatek tax
podatek odroczony deferred tax
podatek budowlany buildings tax
podatek dochodowy revenue tax
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
podatek dochodowy od osób prawnych corporate tax
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income
  Langol.pl