langol.pl » Biznes » Handel » podatek obrotowy

Podatek obrotowy po angielsku

podatek obrotowy: sales tax Szukaj w Google

Inne:

materiały reklamowe sales literature
oferta handlowa sales proposal

Ze słowem "sales":

wyniki sprzedaży sales figures
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
koszty sprzedaży cost of sales
prospekty reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
zwiększać sprzedaż increase sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume

Ze słowem "tax":

podatek od wartości dodanej value added tax
vat value added tax
  Langol.pl