langol.pl » Biznes » Rachunkowość » podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych po angielsku

podatek dochodowy od osób prawnych: corporate tax Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "corporate":

cel firmy corporate purpose

Ze słowem "tax":

zysk brutto pre-tax profit
zysk przed opodatkowaniem pre-tax profit
zysk netto after-tax profit
zysk po opodatkowaniu after-tax profit
podatki i opłaty taxes and dues
opodatkowanie taxation
wartość podlegająca opodatkowaniu taxable value
wpływy podatkowe tax revenue
stawka podatkowa tax rate
podatnik tax payer
kontrola podatkowa tax inspection
zwolnienie podatkowe tax exemption
podstawa opodatkowania tax base
audyt podatkowy tax audit
wymiar podatku tax assessment
ulga podatkowa tax allowance
rachunkowość podatkowa tax accounting
podatek tax
podatek od kapitału equity tax
podatek odroczony deferred tax
podatek budowlany buildings tax
podatek dochodowy revenue tax
deklaracja podatku dochodowego income tax return
zeznanie podatku dochodowego income tax return
dochód niepodlegający opodatkowaniu non-taxable income
  Langol.pl