langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » podać [coś] do wiadomości publicznej

Podać [coś] do wiadomości publicznej po angielsku

podać [coś] do wiadomości publicznej: make [sth] available to the public Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "make":

złożyć [komuś] ofertę make [sb] an offer
zrealizować [jakąś] dostawę make [some] delivery
wykonać telefon do [kogoś] make a phone call to [sb]

Ze słowem "available":

dostępny available

Ze słowem "public":

data opublikowania date of the publication
  Langol.pl