langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » początkowe stanowisko pracy

Początkowe stanowisko pracy po angielsku

początkowe stanowisko pracy: entry-level job Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "job":

praca biurowa white-collar job

Ze słowem "pracy":

podział pracy division of labour
niesprawiedliwe warunki pracy unfair working conditions
warunki pracy working conditions
  Langol.pl