langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » pobierać prowizję maklerską o wielkości

Pobierać prowizję maklerską o wielkości po angielsku

pobierać prowizję maklerską o wielkości: charge a brokerage of Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "brokerage":

prowizja maklerska brokerage
kurtaż brokerage
prowizja maklerska brokerage fee
kurtaż brokerage fee
prowizja za każdą transakcję brokerage for each transaction
  Langol.pl