langol.pl » Biznes » Bankowość » pobierać [pieniądze]

Pobierać [pieniądze] po angielsku

pobierać [pieniądze]: withdraw [money] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "withdraw":

wypłacać pieniądze withdraw money
podejmować pieniądze withdraw money
wycofać fundusze withdraw funds
wypłata withdrawal
zrobić wypłatę make withdrawal

Ze słowem "money":

gorący pieniądz hot money
krótkoterminowy kapitał spekulacyjny hot money
pranie brudnych pieniędzy laundering hot money
zarabiać pieniądze z pożyczania make money from lendings to borrowers
rynek pieniężny money market
pieniądz papierowy paper money
banknot paper money
fałszywe pieniądze counterfeit money
przelewać pieniądze transfer money
  Langol.pl