langol.pl » Biznes » Bankowość » po pewnym czasie od okazania

Po pewnym czasie od okazania po angielsku

po pewnym czasie od okazania: after sight Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "sight":

depozyt na żądanie sight deposit
trata płatna za okazaniem sight draft
wypłacane za okazaniem payable at sight
za okazaniem at sight
weksel na okaziciela sight bill
płatny za okazaniem payable at sight
  Langol.pl