langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek

Po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek po angielsku

po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek: after tax and interest Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "after":

obrót poza godzinami otwarcia giełdy after-hours trading

Ze słowem "tax":

marża zysku pretax profit margin

Ze słowem "and":

Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji (WB) Securities and Investments Board
Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) Securities and Exchange Commission
zboża i nasiona oleiste grains and oil seeds
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
płody rolne food and fibers
teoria błądzenia losowego random walk theory

Ze słowem "interest":

podnieść stopy procentowe raise interest rates
udział większościowy controlling interest
udział kontrolny controlling interest
odcinać kupony odsetkowe od obligacji cut the interest coupons off bonds
zyski z oprocentowania tej obligacji wynoszą [X%] interest yield on the bond is [X%]
  Langol.pl