langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » po cenie rynkowej

Po cenie rynkowej po angielsku

po cenie rynkowej: at market Szukaj w Google

"at market" to także:

- po kursie rynkowym

Inne:

Ze słowem "market":

kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
rynek walorów stock market
rynek papierów wartościowych stock market
rynek zwyżkujący bull market
zwyżka kursów na rynku bull market
hossa bull market
rynek o tendencji zniżkowej bear market
tendencja zniżkowa rynku bear market
bessa bear market
przewidywać bessę predict a bear market
spekulant manipulujący rynkiem market maker
wycofać się z rynku pull out of the market
animator obrotu giełdowego market maker
śledzić sytuację na rynku follow the market
śledzić rynek follow the market
główny indeks giełdy leading share index on the market
główny rynek main market
giełda niedopuszczonych papierów wartościowych unlisted securities market
ożywienie na giełdzie papierów wartościowych rally on the stock market
rynek kapitałowy capital market
rynek kontraktów terminowych futures market
animator market-maker
średnia cena rynkowa mid-market price
rynek strategiczny key market
zmniejszający się rynek shrinking market
kurczący się rynek shrinking market
rynek wykazujący tendencję zniżkową bear market
rynek o tendencji zwyżkowej bull market

Ze słowem "cenie":

sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
po cenie nominalnej at par
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
niespłacenie długu default
  Langol.pl