langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » po cenie nominalnej

Po cenie nominalnej po angielsku

po cenie nominalnej: at par Szukaj w Google

"at par" to także:

- al pari

Inne:

Ze słowem "par":

nieznana trzecia strona unknown third party
o wartości parytetowej [X] at a par value of [X]
akcja częściowo opłacona partly paid share
kupić obligację po cenie nominalnej buy a bond at par
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
poniżej ceny nominalnej below par

Ze słowem "cenie":

po cenie rynkowej at market
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedaż po bardzo niskiej cenie fire sale
niespłacenie długu default

Ze słowem "nominalnej":

sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
  Langol.pl