langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » po [czymś]

Po [czymś] po angielsku

po [czymś]: following [sth] Szukaj w Google

"following [sth]" to także:

- w rezultacie [czegoś]

Inne:

Ze słowem "following":

następujący following
odnotowano następujące braki .. the following deficiency was noted: ..
nie mogę [czegoś zrobić] z następujących przyczyn [..] I can't [do sth] for the following reasons [..]
  Langol.pl