langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » płody rolne

Płody rolne po angielsku

płody rolne: food and fibers Szukaj w Google
a także:
- softs

Inne:

Ze słowem "and":

Rada Papierów Wartościowych i Inwestycji (WB) Securities and Investments Board
Komisja papierów wartościowych i giełd (USA) Securities and Exchange Commission
zboża i nasiona oleiste grains and oil seeds
mięso i żywy inwentarz meat and livestock
po opodatkowaniu i potrąceniu odsetek after tax and interest
teoria błądzenia losowego random walk theory
  Langol.pl