langol.pl » Człowiek, zdrowie i medycyna » Przedszkole, szkoła, studia » plecak szkolny

Plecak szkolny po angielsku

plecak szkolny: school bag Szukaj w Google

Inne:

w szkole at school

Ze słowem "school":

szkoła państwowa state school
liceum ogólnokształcące comprehensive school
szkoła publiczna public school
szkoła prywatna private school
szkoła przygotowująca preparatory school
szkoła podstawowa primary school
szkoła średnia secondary school
wiek szkolny school age
uczęszczać do szkoły attend a school
szkolna ceremonia school function
  Langol.pl