langol.pl » Biznes » Handel » płatność za pobraniem

Płatność za pobraniem po angielsku

płatność za pobraniem: cash on delivery Szukaj w Google

"cash on delivery" to także:

- płatność przy odbiorze
- płatne gotówką przy odbiorze
- zapłata przy dostawie
- płatne gotówką w momencie dostawy

Inne:

płatność przy odbiorze COD
za pobraniem carriage forward
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
za pobraniem freight forward
koszty dostawy delivery charges
realizacja zamówienia execution of an order
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
rabat przy płatności gotówką cash discount
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
gotówką przed dostawą cash before delivery
rabat gotówkowy cash discount
sprzedaż gotówkowa cash sale
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery
  Langol.pl