langol.pl » Biznes » Handel » płatność przy odbiorze

Płatność przy odbiorze po angielsku

płatność przy odbiorze: COD Szukaj w Google
a także:
- cash on delivery

"COD" to także:

- płatne gotówką w momencie dostawy

Inne:

płatność za pobraniem cash on delivery
za pobraniem carriage forward
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "cod":

kod kreskowy bar code

Ze słowem "przy":

obsługa przy ladzie counter service
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przy odbiorze on receipt
przygotować zamówiony towar make up an order
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
rabat przy płatności gotówką cash discount
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
zapłata przy dostawie cash on delivery
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
zapłata przy dostawie collect on delivery
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
przywóz czasowy temporary import
  Langol.pl