langol.pl » Biznes » Handel » płatność przy odbiorze

Płatność przy odbiorze po angielsku

płatność przy odbiorze: cash on delivery Szukaj w Google
a także:
- COD

"cash on delivery" to także:

- płatność za pobraniem
- płatne gotówką przy odbiorze
- zapłata przy dostawie
- płatne gotówką w momencie dostawy

Inne:

przy odbiorze on receipt
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
termin dostawy delivery date
realizacja zamówienia execution of an order
przelew bankowy bank transfer
Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "cash":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
sprzedaż w sklepie cash-and-carry
w systemie cash-and-carry on a cash-and-carry basis
kasa cash point
kasa fiskalna cash register
kasa elektroniczna cash register
zapłata z góry cash in advance
zaliczka gotówkowa cash advance
rabat przy płatności gotówką cash discount
kupować za gotówkę buy for cash
inkasować cash
pobierać cash
gotówką przed dostawą cash before delivery
rabat gotówkowy cash discount
sprzedaż gotówkowa cash sale
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order

Ze słowem "delivery":

koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
koszty dostawy delivery charges
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "przy":

obsługa przy ladzie counter service
kasa przy wyjściu ze sklepu check-out at the store exit
przychody receipts
cło przywozowe import duty
zgłoszenie przybycia statku ship's report
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
przytaczać quote
przyznawać grant
przyznać allow
przyjmować do wiadomości acknowledge
przyjęcie [czegoś] do wiadomości acknowledgement of [sth]
przygotować zamówiony towar make up an order
przystąpić do realizacji [czegoś] put [sth] in hand
przyjść po [coś] call for [sth]
przyspieszyć put forward
przypominać remind
nie do przyjęcia unacceptable
przysłać [komuś] niekompletną dostawę shortship [sb]
przywóz export
przywóz exportation
przywóz import
pozwolenie przywozu imort license
przywóz importation
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
przywóz czasowy temporary import
  Langol.pl